สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 4]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 710 โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา 1 5 2
2 708 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 10 21 17
3 709 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 113 402 196
4 711 โรงเรียนวารินชำราบ 21 71 38
5 712 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 11 44 20
6 713 โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 10 31 16
7 714 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 11 42 20
8 715 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา 5 11 8
9 716 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 10 25 18
รวม 192 652 335
987

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]