สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 697 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา 3 7 4
2 699 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 66 159 110
3 701 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 10 21 16
4 703 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 7 14 12
5 704 โรงเรียนอ่างศิลา 27 55 39
6 705 โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม 3 9 6
7 706 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 17 75 37
8 707 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 10 29 16
9 698 โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล 1 12 4
10 700 โรงเรียนศรีแสงธรรม 6 12 9
11 702 โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม 10 16 13
รวม 160 409 266
675

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]