สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 681 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 15 38 26
2 682 โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร 4 11 7
3 685 โรงเรียนพะลานวิทยาคม 5 13 9
4 686 โรงเรียนพังเคนพิทยา 19 58 33
5 687 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 49 161 79
6 688 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร 5 18 10
7 690 โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร 8 13 11
8 691 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 26 186 64
9 694 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 8 19 13
10 695 โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ 4 7 6
11 696 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 23 63 41
12 683 โรงเรียนดำรงวิทยา 3 11 5
13 684 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 10 22 16
14 689 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา 8 24 15
15 692 โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม 1 1 1
16 693 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม 1 12 2
รวม 189 657 338
995

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]