สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 661 โรงเรียนปทุมวิทยากร 4 10 8
2 665 โรงเรียนสมเด็จ 1 10 3
3 670 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 5 7 5
4 671 โรงเรียนอาเวมารีอา 11 17 16
5 673 โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 2 4 2
6 676 โรงเรียนเซนต์เอเมลี 2 3 3
7 655 โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี 1 1 1
8 656 โรงเรียนดงยางวิทยาคม 6 14 9
9 657 โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม 3 24 8
10 658 โรงเรียนนารีนุกูล 43 125 73
11 659 โรงเรียนนารีนุกูล๒ 4 12 8
12 660 โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม 1 3 2
13 662 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 7 18 12
14 664 โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา 3 9 6
15 666 โรงเรียนสหธาตุศึกษา 3 15 7
16 667 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 4 25 10
17 668 โรงเรียนหนองขอนวิทยา 6 36 16
18 669 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 6 9 8
19 672 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย 2 4 3
20 674 โรงเรียนเก่าขามวิทยา 1 6 3
21 675 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 11 50 22
22 677 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 10 29 19
23 678 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 65 188 100
24 679 โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม 2 5 4
25 680 โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา 2 10 4
26 663 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ 3 22 6
รวม 208 656 358
1014

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]