สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 4]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 117 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 3 9 6
2 121 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 6 11 10
3 118 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ 3 6 6
4 119 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร 10 27 19
5 122 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 49 149 89
6 123 โรงเรียนภูพระบาทวิทยา 3 5 4
7 124 โรงเรียนภูพานวิทยา 3 4 4
8 126 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 11 45 21
9 127 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 9 31 19
10 128 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 9 16 12
11 129 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 86 394 162
12 125 โรงเรียนภูมิพิชญ 2 4 3
13 120 โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม 1 6 3
รวม 195 707 358
1065

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]