สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 099 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 11 60 28
2 101 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 3 3 3
3 102 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 3 6 5
4 103 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 15 62 31
5 104 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 13 29 19
6 105 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 11 39 23
7 106 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 33 110 56
8 107 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 6 9 8
9 111 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 4 10 8
10 114 โรงเรียนหนองหานวิทยา 52 200 97
11 115 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 15 57 31
12 116 โรงเรียนไชยวานวิทยา 5 9 7
13 109 โรงเรียนพิชญพิชญ์ 1 1 1
14 110 โรงเรียนพิชญวิทย์ 2 3 3
15 112 โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากร 1 3 1
16 113 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ 4 10 7
17 100 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 5 9 7
18 108 โรงเรียนพังงูพิทยาคม 1 6 2
รวม 185 626 337
963

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]