สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 082 โรงเรียนกุมภวาปี 35 141 68
2 083 โรงเรียนคำยางพิทยา 3 16 7
3 084 โรงเรียนตาดทองพิทยาคม 2 4 3
4 085 โรงเรียนทมนางามวิทยาคม 2 2 2
5 086 โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม 2 4 3
6 087 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม 4 7 6
7 090 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 34 103 55
8 091 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 47 154 90
9 092 โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร 4 9 8
10 093 โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ 5 14 9
11 094 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม 6 13 10
12 095 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 4 10 7
13 096 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร 9 77 25
14 097 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม 5 16 9
15 098 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 9 13 11
16 089 โรงเรียนมัธยมน้ำตาลนุสรณ์ 2 2 2
17 081 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม 6 20 12
18 088 โรงเรียนพันดอนวิทยา 4 15 9
รวม 183 620 336
956

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]