สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 060 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 15 61 31
2 057 โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร 2 6 4
3 059 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา 2 6 4
4 061 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 29 87 52
5 062 โรงเรียนราชินูทิศ ๒ 8 11 10
6 063 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 25 64 40
7 064 โรงเรียนสร้างคอมวิทยา 1 2 2
8 065 โรงเรียนสามพร้าววิทยา 1 1 1
9 066 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 9 29 16
10 067 โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม 3 13 6
11 068 โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม 1 10 2
12 069 โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา 1 2 2
13 070 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 8 15 13
14 071 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 28 92 52
15 072 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 32 167 64
16 073 โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช 2 11 4
17 079 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 10 39 20
18 080 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 11 18 15
19 058 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 4 15 6
20 074 โรงเรียนเซนต์เมรี่ 4 9 7
21 075 โรงเรียนเทพนุสรณ์ 1 20 5
22 076 โรงเรียนเทศบาล ๓ 5 10 7
23 077 โรงเรียนเทศบาล ๖ 3 4 4
24 078 โรงเรียนเทศบาล ๗ 1 1 1
รวม 206 693 368
1061

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]