สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อำนาจเจริญ 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 732 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 10 57 26
2 733 โรงเรียนจิกดู่วิทยา 5 7 7
3 734 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 9 56 23
4 735 โรงเรียนนาจิกพิทยาคม 2 6 4
5 736 โรงเรียนนาวังวิทยา 9 18 14
6 737 โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา 1 5 2
7 738 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 3 5 4
8 739 โรงเรียนปทุมราชวงศา 28 117 58
9 740 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 6 7 7
10 741 โรงเรียนพนาศึกษา 7 39 18
11 742 โรงเรียนมัธยมแมด 2 33 9
12 744 โรงเรียนลือวิทยาคม 4 11 6
13 745 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 5 8 8
14 746 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ 6 8 8
15 747 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 15 35 21
16 748 โรงเรียนอำนาจเจริญ 81 213 129
17 749 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 6 27 13
18 750 โรงเรียนเสนางคนิคม 2 5 4
19 743 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 4 12 8
รวม 205 669 369
1038

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]