สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 048 โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร 4 9 4
2 049 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 17 44 25
3 050 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 62 153 100
4 051 โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม 6 17 11
5 052 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 35 113 63
6 053 โรงเรียนนาแกวิทยา 11 32 18
7 054 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 10 34 22
8 055 โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม 2 8 4
9 056 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 28 131 57
รวม 175 541 304
845

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]