สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 034 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 14 49 29
2 035 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 2 7 4
3 036 โรงเรียนจริยานุสรณ์ 2 3 3
4 037 โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 5 8 6
5 038 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 5 28 12
6 039 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 4 23 11
7 040 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 12 55 23
8 041 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 47 132 85
9 042 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 52 150 85
10 043 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 15 36 23
11 044 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 1 3 2
12 045 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 3 5 4
13 046 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 17 116 41
14 047 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 3 6 5
รวม 182 621 333
954

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]