สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 150 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 10 27 16
2 151 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 68 208 118
3 152 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 10 21 17
4 153 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 10 31 19
5 154 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 6 12 9
6 155 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 11 34 20
7 156 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 12 33 19
8 158 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 2 3 3
9 159 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 17 48 28
10 161 โรงเรียนเซิมพิทยาคม 8 59 22
11 160 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต 2 7 4
12 157 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 16 91 35
รวม 172 574 310
884

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]