สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1024 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 17 80 33
2 1025 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 12 42 20
3 1026 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 10 29 17
4 1027 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 5 30 13
5 1028 โรงเรียนตานีวิทยา 2 8 5
6 1029 โรงเรียนตาเบาวิทยา 1 1 1
7 1030 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 6 17 9
8 1031 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 25 84 46
9 1032 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 24 83 39
10 1033 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 8 13 12
11 1034 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 11 42 22
12 1035 โรงเรียนพระแก้ววิทยา 4 7 6
13 1036 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 2 6 4
14 1037 โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน 3 4 4
15 1038 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 6 14 11
16 1039 โรงเรียนสังขะ 43 111 71
17 1041 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 2 6 3
18 1042 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 5 11 9
19 1043 โรงเรียนแนงมุดวิทยา 4 6 6
20 1044 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 1 5 2
21 1045 โรงเรียนโคกยางวิทยา 2 6 4
22 1046 โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 3 3 3
23 1040 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา 3 15 7
รวม 199 623 347
970

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]