สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1004 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 21 68 40
2 1005 โรงเรียนช้างบุญวิทยา 16 40 22
3 1006 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 3 4 4
4 1007 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 2 14 6
5 1008 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 48 163 87
6 1009 โรงเรียนธาตุศรีนคร 1 2 2
7 1010 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 4 5 5
8 1011 โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 2 5 4
9 1012 โรงเรียนรัตนบุรี 53 180 98
10 1013 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 4 19 9
11 1014 โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร 3 7 5
12 1015 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 3 3 3
13 1016 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 20 95 43
14 1017 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 3 3 3
15 1018 โรงเรียนหนองอียอวิทยา 1 1 1
16 1019 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 9 57 21
17 1020 โรงเรียนเมืองบัววิทยา 6 12 8
18 1021 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ 2 4 3
19 1022 โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 2 2 2
20 1023 โรงเรียนโนนเทพ 6 26 14
รวม 209 710 380
1090

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]