สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 979 โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 4 6 5
2 1050 โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ 1 2 2
3 972 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 18 58 28
4 973 โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม 1 10 3
5 974 โรงเรียนท่าสว่างวิทยา 2 4 4
6 975 โรงเรียนนาดีวิทยา 1 2 2
7 976 โรงเรียนนาบัววิทยา 1 3 2
8 1052 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1 1 1
9 977 โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ 1 2 2
10 978 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 5 10 8
11 981 โรงเรียนพนาสนวิทยา 4 16 8
12 982 โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา 1 1 1
13 983 โรงเรียนยางวิทยาคาร 2 33 9
14 984 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 7 45 15
15 985 โรงเรียนวังข่าพัฒนา 1 3 2
16 986 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 10 64 25
17 987 โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ 2 3 3
18 988 โรงเรียนศรีสุขวิทยา 5 35 12
19 989 โรงเรียนศรีไผทสมันต์ 2 6 4
20 990 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 11 26 18
21 991 โรงเรียนสวายวิทยาคาร 7 7 7
22 992 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 13 34 23
23 993 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 1 6 2
24 994 โรงเรียนสิรินธร 68 171 106
25 995 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 8 89 28
26 996 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 40 98 64
27 997 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 3 5 4
28 998 โรงเรียนสุรินทร์ภักดี 2 2 2
29 999 โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 5 13 8
30 1000 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 2 4 3
31 1001 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 4 32 10
32 1002 โรงเรียนแร่วิทยา 1 21 6
33 1003 โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 1 1 1
34 1051 โรงเรียนโนนเทพ 1 1 1
35 980 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา 1 6 2
รวม 237 820 421
1241

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]