สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 5]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 429 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 9 13 12
2 430 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา 2 5 4
3 431 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 21 37 28
4 432 โรงเรียนจระเข้วิทยายน 1 10 3
5 433 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม 2 6 4
6 434 โรงเรียนชุมแพวิทยายน 3 5 4
7 435 โรงเรียนชุมแพศึกษา 58 266 120
8 436 โรงเรียนซำยางวิทยายน 4 8 6
9 437 โรงเรียนนาจานศึกษา 1 1 1
10 438 โรงเรียนผาขามวิทยายน 7 17 12
11 439 โรงเรียนภูผาม่าน 3 4 4
12 440 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 43 100 69
13 441 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา 1 3 2
14 443 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา 2 4 3
15 444 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 3 9 5
16 445 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 32 142 56
17 446 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร 3 4 4
18 448 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม 1 5 2
19 449 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม 5 21 11
20 442 โรงเรียนสีชมพูศึกษา 4 8 6
21 450 โรงเรียนโนนหันวิทยายน 2 4 3
22 447 โรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 1 6 2
รวม 208 678 361
1039

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]