สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 4]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 416 โรงเรียนชุมชนดูนสาด 3 15 7
2 417 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 4 4 4
3 419 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 6 20 11
4 420 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 68 304 138
5 421 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 1 1 1
6 422 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1 3 2
7 423 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 4 10 7
8 424 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 3 7 5
9 425 โรงเรียนยางคำพิทยาคม 1 1 1
10 426 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 72 252 126
11 427 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 15 32 23
12 428 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 10 24 16
13 418 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 9 25 15
รวม 197 698 356
1054

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]