สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 400 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม 4 22 10
2 401 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 5 22 9
3 402 โรงเรียนพล 19 93 39
4 403 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา 2 6 4
5 404 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 11 16 14
6 405 โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา 2 4 2
7 406 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 27 68 48
8 408 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 9 23 15
9 410 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 12 108 34
10 411 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 19 30 24
11 412 โรงเรียนโนนข่าวิทยา 1 5 2
12 413 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 5 11 7
13 414 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 1 2 2
14 415 โรงเรียนไตรคามวิทยา 2 2 2
15 407 โรงเรียนอมตวิทยา 10 61 27
16 409 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 46 147 76
รวม 175 620 315
935

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]