สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 363 โรงเรียนกัลยาณวัตร 63 271 107
2 366 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 29 54 42
3 367 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 4 6 5
4 369 โรงเรียนขามแก่นนคร 13 76 27
5 370 โรงเรียนนครขอนแก่น 19 130 46
6 371 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม 4 13 8
7 372 โรงเรียนป่าหวายวิทยายน 1 3 2
8 377 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ 1 6 2
9 378 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย 1 3 2
10 379 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น 1 1 1
11 380 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 49 129 84
12 381 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 3 12 5
13 382 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ 2 4 3
14 364 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 1 1 1
15 365 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน 2 2 2
16 368 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา 1 1 1
17 374 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 2 6 3
18 375 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 2 1
19 373 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 3 8 6
20 376 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 2 3 3
รวม 202 731 351
1082

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]