สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 302 โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 1 2 2
2 297 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 6 18 12
3 298 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 28 83 48
4 300 โรงเรียนท่าสงครามวิทยา 2 9 3
5 303 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 25 78 43
6 304 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 70 242 132
7 305 โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี 9 12 12
8 306 โรงเรียนหนองแวงวิทยา 7 14 11
9 307 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 32 114 58
10 308 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" 3 11 5
11 309 โรงเรียนโพนงามศึกษา 6 14 10
12 299 โรงเรียนคำยางพิทยาคม 1 1 1
13 301 โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ 2 6 3
รวม 192 604 340
944

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]