สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 274 โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล 1 1 1
2 275 โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 3 4 4
3 276 โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 4 10 7
4 277 โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม 1 2 2
5 278 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 5 9 8
6 279 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 2 4 3
7 280 โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง 1 1 1
8 281 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 7 23 13
9 282 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 43 214 84
10 283 โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 1 1
11 284 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 13 36 22
12 286 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 11 46 21
13 287 โรงเรียนลำปลาหางวิทยา 3 9 5
14 288 โรงเรียนวาริชวิทยา 2 41 9
15 289 โรงเรียนสว่างแดนดิน 67 226 119
16 290 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม 3 8 6
17 291 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 12 48 28
18 294 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 47 30
19 295 โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา 2 2 2
20 296 โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ 4 8 6
21 273 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 6 8 7
22 285 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 7 12 9
23 292 โรงเรียนอนุบาลภัทรวรรณ 1 1 1
24 293 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 1 2 2
รวม 218 763 391
1154

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]