สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 4]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 617 โรงเรียนบ้านโดนอาว 3 7 4
2 611 โรงเรียนกระแชงวิทยา 10 33 17
3 612 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 101 371 191
4 613 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 7 18 13
5 616 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 20 52 30
6 619 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 5 14 8
7 620 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 2 2 2
8 622 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 26 81 50
9 624 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 26 85 47
10 614 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม 7 15 11
11 615 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 9 47 17
12 618 โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา 1 1 1
13 621 โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา 2 6 4
14 623 โรงเรียนศรีแก้วพิทยา 1 2 2
รวม 220 734 397
1131

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]