สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 598 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 10 42 20
2 599 โรงเรียนบ้านตาอุด 3 3 3
3 595 โรงเรียนขุขันธ์ 72 276 131
4 597 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 11 33 18
5 600 โรงเรียนปรางค์กู่ 53 152 94
6 601 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 6 18 13
7 602 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 6 26 11
8 603 โรงเรียนละลมวิทยา 1 1 1
9 604 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 9 40 20
10 605 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 14 27 21
11 606 โรงเรียนสวายพิทยาคม 7 10 9
12 607 โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 3 13 6
13 608 โรงเรียนหนองคูวิทยา 6 58 20
14 609 โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม 3 11 7
15 596 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎรบำรุง 1 1 1
16 610 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 7 43 16
รวม 212 754 391
1145

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]