สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 580 โรงเรียนกำแพง 63 178 106
2 581 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 7 19 12
3 582 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 9 16 15
4 583 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม 2 12 5
5 584 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 5 11 8
6 585 โรงเรียนบึงบูรพ์ 5 13 9
7 586 โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 5 15 9
8 588 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 8 24 16
9 589 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 38 74 55
10 590 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 32 124 55
11 593 โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ 1 1 1
12 594 โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม 1 5 2
13 591 โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา 3 4 4
14 592 โรงเรียนเคียวนำ 5 25 10
15 587 โรงเรียนราษีไศล 12 74 27
รวม 196 595 334
929

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]