สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 559 โรงเรียนกันทรารมณ์ 26 68 41
2 560 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 1 3 2
3 561 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา 3 9 6
4 562 โรงเรียนน้ำคำวิทยา 2 4 3
5 563 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 5 5 5
6 564 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา 8 17 12
7 565 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 3 22 7
8 566 โรงเรียนพยุห์วิทยา 3 4 4
9 567 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 3 18 6
10 568 โรงเรียนละทายวิทยา 5 22 10
11 569 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 4 10 6
12 571 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 72 324 145
13 572 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า) 1 2 1
14 573 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 57 189 102
15 574 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า 1 1 1
16 575 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 5 10 8
17 576 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 10 79 27
18 577 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 6 11 10
19 578 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม 1 10 3
20 579 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 1 1 1
21 570 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 5 39 14
22 558 โรงเรียนกระดุมทองวิทยา 1 3 2
รวม 223 851 416
1267

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]