สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 029 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 19 47 32
2 030 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 10 19 15
3 031 โรงเรียนภูเรือวิทยา 60 149 93
4 032 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 17 36 25
5 033 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 43 96 71
รวม 149 347 236
583

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]