สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 015 โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม 1 1 1
2 016 โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา 3 34 12
3 017 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 30 72 44
4 018 โรงเรียนภูหลวงวิทยา 4 13 6
5 019 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 11 34 18
6 021 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 59 223 112
7 022 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 22 110 46
8 023 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 20 53 35
9 024 โรงเรียนเขาหลวงวิทยา 4 16 8
10 025 โรงเรียนเซไลวิทยาคม 3 14 6
11 028 โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม 8 22 15
12 020 โรงเรียนวรราชวิทยา 11 42 19
13 026 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ 3 7 5
14 027 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม 9 17 13
รวม 188 658 340
998

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]