สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนคอนสาวิทยา 3 7 6
2 002 โรงเรียนท่าลี่วิทยา 10 20 15
3 003 โรงเรียนธาตุพิทยาคม 2 2 2
4 004 โรงเรียนนาด้วงวิทยา 4 22 10
5 005 โรงเรียนนาอ้อวิทยา 2 10 4
6 006 โรงเรียนปากชมวิทยา 6 28 13
7 008 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 42 106 74
8 010 โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ 1 3 2
9 011 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 24 122 50
10 012 โรงเรียนเชียงคาน 37 114 65
11 013 โรงเรียนเลยพิทยาคม 75 264 128
12 014 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 6 23 13
13 007 โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม 1 2 2
14 009 โรงเรียนหทัยคริสเตียน 1 1 1
รวม 214 724 385
1109

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]