สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 537 โรงเรียนขวาววิทยาคาร 1 1 1
2 538 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 4 9 6
3 540 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม 1 1 1
4 541 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา 2 11 4
5 542 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 7 14 12
6 543 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม 4 13 8
7 545 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 22 144 56
8 547 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 14 43 25
9 548 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 10 59 20
10 549 โรงเรียนเสลภูมิ 2 21 6
11 550 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 41 211 80
12 551 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา 2 11 4
13 552 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 9 31 14
14 553 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร 4 5 5
15 554 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 4 10 7
16 555 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 3 5 4
17 556 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 62 196 115
18 557 โรงเรียนโพนทองวิทยายน 6 19 12
19 539 โรงเรียนจารุณีศึกษา 2 15 5
20 544 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 2 4 3
21 546 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว 3 4 4
รวม 205 827 392
1219

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]