สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 513 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 2 4 3
2 514 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 22 160 54
3 515 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 5 23 9
4 516 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 3 7 6
5 517 โรงเรียนทรายทองวิทยา 11 57 21
6 519 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย 2 6 4
7 520 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 1 2 2
8 521 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 36 163 76
9 522 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 26 134 56
10 524 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 3 6 5
11 525 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 49 117 77
12 526 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 15 44 30
13 527 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ 1 1 1
14 528 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 1 1 1
15 529 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 3 3 3
16 530 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 3 5 4
17 531 โรงเรียนหัวโทนวิทยา 2 2 2
18 532 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 4 6 5
19 533 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 3 4 4
20 534 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 3 7 5
21 535 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 6 15 11
22 536 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 3 6 5
23 518 โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 3 7 5
24 523 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1 5 2
รวม 208 785 391
1176

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]