สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 492 โรงเรียนขัติยะวงษา 6 19 10
2 493 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 12 41 20
3 494 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 2 6 4
4 495 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ 3 8 5
5 496 โรงเรียนธงธานี 5 21 11
6 497 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม 5 75 21
7 499 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม 4 15 6
8 500 โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร 1 1 1
9 501 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 49 103 76
10 502 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 7 14 11
11 503 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 11 75 26
12 504 โรงเรียนสตรีศึกษา 53 184 95
13 505 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 3 24 8
14 506 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 7 17 12
15 507 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม 2 7 2
16 508 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 6 14 10
17 510 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม 3 5 4
18 511 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม 4 17 9
19 512 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม 9 17 13
20 509 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 9 53 18
21 498 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 8 19 14
รวม 209 735 376
1111

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]