สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ยโสธร 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 639 โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 3 5 4
2 640 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 32 81 51
3 641 โรงเรียนคำเตยวิทยา 11 26 18
4 642 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 2 4 3
5 643 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 25 92 50
6 644 โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ 1 1 1
7 645 โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม 1 1 1
8 646 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 4 46 13
9 647 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 7 22 14
10 648 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 4 11 8
11 649 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 9 24 16
12 651 โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 2 2 2
13 652 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 5 14 10
14 653 โรงเรียนเลิงนกทา 74 289 139
15 654 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 6 20 12
16 650 โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม 2 7 4
รวม 188 645 346
991

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]