สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ยโสธร 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 625 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 4 6 4
2 626 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 36 101 60
3 627 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 21 86 39
4 628 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 8 16 13
5 629 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 20 82 34
6 630 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 62 221 109
7 631 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1 3 2
8 634 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 4 11 8
9 635 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 14 40 25
10 636 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 2 2 2
11 637 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 4 9 7
12 638 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 3 3 3
13 633 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 1 3 2
14 632 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 10 26 17
รวม 190 609 325
934

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]