สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.มุกดาหาร 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 229 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 3 7 5
2 230 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 17 89 28
3 231 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 1 1 1
4 232 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 8 16 12
5 233 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 10 16 14
6 234 โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 2 2 3
7 235 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 1 2 2
8 236 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 9 19 14
9 237 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 6 9 7
10 238 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 12 16 15
11 240 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 2 9 2
12 241 โรงเรียนผาเทิบวิทยา 4 8 5
13 242 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 5 18 10
14 243 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 2 2 2
15 244 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 9 40 17
16 245 โรงเรียนมุกดาหาร 52 233 93
17 246 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 6 10 8
18 247 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 18 38 29
19 248 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 15 41 25
20 249 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 3 9 5
21 250 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 2 5 4
22 251 โรงเรียนอุดมวิทย์ 2 6 4
23 252 โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม 1 2 1
24 253 โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ 2 6 4
25 254 โรงเรียนโชคชัยวิทยา 4 10 7
26 255 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา 1 10 3
27 239 โรงเรียนทีโอเอวิทยา 8 20 12
รวม 205 644 332
976

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]