สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 482 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม 3 3 3
2 483 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 14 59 28
3 484 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 13 35 23
4 486 โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ 3 6 5
5 487 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 26 61 40
6 488 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 5 14 7
7 489 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 41 138 70
8 490 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 40 130 68
9 491 โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล 2 6 4
10 485 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม 3 15 7
รวม 150 467 255
722

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]