สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 480 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 2 7 4
2 471 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 9 22 16
3 472 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 5 17 9
4 473 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 16 90 36
5 474 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 29 92 51
6 475 โรงเรียนประชาพัฒนา 3 6 5
7 476 โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 1 1
8 477 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 54 182 93
9 479 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 7 45 18
10 481 โรงเรียนวาปีปทุม 69 300 132
11 478 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 2 4 4
12 470 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม 1 3 2
รวม 198 769 371
1140

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]