สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 451 โรงเรียนกันทรวิชัย 1 3 2
2 452 โรงเรียนบรบือ 15 30 24
3 453 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 27 177 59
4 454 โรงเรียนผดุงนารี 56 139 86
5 455 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 1 2 2
6 456 โรงเรียนมหาวิชานุกูล 1 6 3
7 457 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา 1 2 2
8 458 โรงเรียนมิตรภาพ 4 12 7
9 459 โรงเรียนยางวิทยาคม 4 9 7
10 460 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 10 16 14
11 461 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 3 10 4
12 462 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 60 152 104
13 463 โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร 1 2 2
14 465 โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 1 10 3
15 466 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร 2 7 4
16 467 โรงเรียนแกดำวิทยาคาร 1 3 2
17 468 โรงเรียนโนนราษีวิทยา 1 2 2
18 469 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 3 4 4
19 464 โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม 4 4 4
รวม 196 590 335
925

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]