สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 342 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 13 45 25
2 343 โรงเรียนกุฉินารายณ์ 8 21 12
3 344 โรงเรียนคำม่วง 32 104 49
4 345 โรงเรียนนามนพิทยาคม 3 6 5
5 346 โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ 4 14 7
6 348 โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ 1 1 1
7 349 โรงเรียนบ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา 1 3 1
8 350 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา 9 38 15
9 351 โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา 4 10 8
10 352 โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ 2 3 3
11 353 โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ 3 8 5
12 354 โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม 1 1 1
13 355 โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ 3 7 4
14 356 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 43 103 73
15 357 โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ 2 2 2
16 358 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 12 28 20
17 359 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 7 16 11
18 361 โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม 6 21 13
19 362 โรงเรียนโนนคำวิทยา 6 11 8
20 360 โรงเรียนเอกปัญญา 2 2 2
21 347 โรงเรียนบัวขาว 22 48 35
รวม 184 492 300
792

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]