สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 326 โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม 1 1 1
2 327 โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม 4 12 8
3 328 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 9 27 16
4 329 โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 6 12 9
5 330 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 51 187 101
6 331 โรงเรียนวังมนวิทยาคาร 5 10 8
7 332 โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม 3 3 3
8 333 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 26 63 42
9 334 โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ 3 14 6
10 335 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 5 20 10
11 336 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 31 81 53
12 337 โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 13 42 18
13 339 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 5 16 7
14 340 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 5 17 9
15 341 โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 4 12 8
16 338 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา 2 2 2
รวม 173 519 301
820

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]