สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 310 โรงเรียนกมลาไสย 33 64 49
2 311 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 52 166 92
3 312 โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม 4 7 7
4 313 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 5 14 10
5 314 โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม 2 8 4
6 315 โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ 5 10 8
7 316 โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา 3 25 10
8 317 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 3 16 7
9 318 โรงเรียนร่องคำ 27 143 54
10 319 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 9 23 14
11 320 โรงเรียนสามชัย 5 10 8
12 321 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม 1 2 2
13 322 โรงเรียนอนุกูลนารี 40 141 79
14 323 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 3 13 6
15 324 โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ 1 1 1
16 325 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม 1 3 2
รวม 194 646 353
999

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]