สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 4]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 957 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 14 32 23
2 958 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 17 80 32
3 959 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 34 64 50
4 960 โรงเรียนดงพลองพิทยาคม 2 7 4
5 961 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 4 11 6
6 962 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 34 110 64
7 963 โรงเรียนพุทไธสง 32 218 76
8 964 โรงเรียนมัธยมพรสำราญ 2 12 4
9 965 โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม 3 5 3
10 966 โรงเรียนสตึก 29 87 54
11 967 โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 1 3 2
12 968 โรงเรียนสะแกพิทยาคม 2 6 4
13 969 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 4 11 8
14 970 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 11 37 20
15 971 โรงเรียนแคนดงพิทยาคม 6 32 12
รวม 195 715 362
1077

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]