สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 936 โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ 2 8 4
2 937 โรงเรียนถนนหักพิทยาคม 3 25 9
3 938 โรงเรียนนางรอง 71 226 122
4 939 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 13 48 20
5 940 โรงเรียนพนมรุ้ง 3 3 3
6 941 โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ 7 35 16
7 943 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 13 52 25
8 944 โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ 3 32 3
9 945 โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา 1 1 1
10 946 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 36 169 75
11 947 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม 10 13 12
12 948 โรงเรียนสิงหวิทยาคม 2 6 4
13 950 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 19 60 33
14 951 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 9 41 21
15 952 โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม 4 47 14
16 953 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 4 12 7
17 954 โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 4 8 6
18 955 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 3 7 5
19 956 โรงเรียนไทยเจริญวิทยา 3 3 3
20 942 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ 4 7 5
21 949 โรงเรียนสิงห์วงศ์ 2 10 4
รวม 216 813 392
1205

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]