สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 905 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม 2 3 2
2 906 โรงเรียนกลันทาพิทยาคม 1 1 1
3 907 โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม 2 4 3
4 908 โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม 3 10 6
5 909 โรงเรียนธารทองพิทยาคม 14 31 23
6 910 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 22 134 51
7 912 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 79 239 139
8 913 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 8 15 12
9 914 โรงเรียนภัทรบพิตร 12 60 26
10 916 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 17 106 37
11 917 โรงเรียนลำปลายมาศ 34 112 62
12 918 โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 3 5 4
13 919 โรงเรียนสองห้องพิทยาคม 2 6 4
14 920 โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม 1 3 1
15 923 โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม 6 9 8
16 911 โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ 2 6 2
17 915 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 3 10 6
18 921 โรงเรียนเทศบาล 1 (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา) 2 11 4
19 922 โรงเรียนเทศบาล 2 (อิสาณธีรวิทยาคาร) 1 12 5
รวม 214 777 396
1173

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]