สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 7]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 887 โรงเรียนท่าลาด 9 22 15
2 889 โรงเรียนบ้านประสุข 6 10 8
3 890 โรงเรียนบ้านสำพะเนียง 2 2 2
4 891 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร 2 11 4
5 892 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 2 2 2
6 893 โรงเรียนบ้านโนนยอ 1 1 1
7 901 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 7 17 12
8 904 โรงเรียนเพชรหนองขาม 1 3 2
9 884 โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม 1 2 2
10 885 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 22 69 39
11 888 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 9 50 19
12 895 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม 6 11 9
13 896 โรงเรียนพิมายวิทยา 59 303 124
14 897 โรงเรียนภู่วิทยา 13 36 18
15 898 โรงเรียนมิตรภาพวิทยา 1 10 3
16 899 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 5 18 8
17 902 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม 2 4 4
18 903 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 1 6 3
19 886 โรงเรียนช่องแมววิทยาคม 2 11 3
20 894 โรงเรียนประทาย 15 64 31
21 900 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 1 3 1
รวม 167 655 310
965

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]