สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 6]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 874 โรงเรียนบึงพะไล 9 29 16
2 875 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 14 36 21
3 879 โรงเรียนสีดาวิทยา 12 34 18
4 881 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 21 78 37
5 882 โรงเรียนเทพาลัย 3 3 3
6 883 โรงเรียนเมืองคง 71 278 138
7 873 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา 1 1 1
8 878 โรงเรียนวานิชวิทยา 2 4 3
9 880 โรงเรียนอมรศิลป์ 2 4 3
10 871 โรงเรียนบัวลาย 1 1 1
11 872 โรงเรียนบัวใหญ่ 17 30 25
12 876 โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา 1 1 1
13 877 โรงเรียนวัดประชานิมิตร 1 2 2
รวม 155 501 269
770

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]