สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 5]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 859 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 4 10 5
2 860 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 4 5 5
3 861 โรงเรียนด่านขุนทด 27 56 41
4 857 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 8 9 9
5 858 โรงเรียนขามสะแกแสง 29 138 64
6 862 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ 1 3 2
7 865 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 18 95 35
8 867 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 10 38 21
9 868 โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา 1 2 2
10 863 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 13 40 23
11 864 โรงเรียนพระทองคำวิทยา 6 20 12
12 866 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 4 63 4
13 869 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม 4 11 8
14 870 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 14 65 27
รวม 143 555 258
813

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]