สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 4]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 848 โรงเรียนปากช่อง 71 275 126
2 851 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 7 19 10
3 856 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 15 31 24
4 852 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 10 24 14
5 849 โรงเรียนปากช่อง ๒ 3 10 3
6 850 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 5 12 10
7 853 โรงเรียนวังรางพิทยาคม 3 11 5
8 854 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 24 79 38
9 855 โรงเรียนสูงเนิน 10 41 16
รวม 148 502 246
748

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]