สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 822 โรงเรียนจักราชวิทยา 50 228 105
2 824 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 6 22 12
3 826 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 6 23 13
4 828 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 32 117 58
5 831 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 8 16 11
6 832 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 49 148 81
7 829 โรงเรียนเก้งเต็ก 2 3 3
8 830 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1 1 1
9 821 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม 3 5 4
10 823 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา 1 1 1
11 825 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 3 5 4
12 827 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 5 13 8
รวม 166 582 301
883

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]