สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 800 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา 5 9 6
2 801 โรงเรียนบุญวัฒนา 45 206 83
3 802 โรงเรียนบุญวัฒนา 2 1 1 1
4 803 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 11 21 15
5 804 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 4 12 6
6 805 โรงเรียนมหิศราธิบดี 5 10 8
7 807 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 16 60 29
8 808 โรงเรียนศรีสุขวิทยา 2 4 3
9 811 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 9 29 19
10 812 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 60 196 94
11 813 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 6 67 19
12 816 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 10 95 25
13 819 โรงเรียนโคราชพิทยาคม 3 5 5
14 820 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 23 65 42
15 806 โรงเรียนมารีย์วิทยา 8 9 8
16 809 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 1 1
17 810 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช 2 2 2
18 815 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1 1 1
19 817 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา 3 7 4
20 1048 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา 3 7 4
21 814 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1 3 1
22 818 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) 2 38 5
รวม 221 848 381
1229

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]