สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.นครพนม 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 208 โรงเรียนค้อวิทยาคม 7 13 11
2 209 โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม 2 6 4
3 210 โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ 3 5 5
4 211 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ 4 20 10
5 212 โรงเรียนนาทมวิทยา 8 11 11
6 213 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 22 62 40
7 214 โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม 1 3 2
8 215 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 25 86 43
9 216 โรงเรียนพะทายพิทยาคม 8 16 13
10 217 โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม 4 9 7
11 218 โรงเรียนรามราชพิทยาคม 5 13 9
12 219 โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา 3 3 3
13 220 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 16 66 32
14 221 โรงเรียนสามผงวิทยาคม 2 11 4
15 222 โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 2 2 2
16 223 โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 2 3 3
17 224 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา 6 14 10
18 225 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 32 120 61
19 226 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 8 51 20
20 227 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 25 74 43
21 228 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 2 22 7
รวม 187 610 340
950

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]